Không quân Hoa Kỳ chấp thuận cho sản xuất bộ dụng cụ kết hợp bom hạt nhân mới

tháng 12 09, 2018