Nga phóng tên lửa thất bại tại khu vực Kapustin Yar

tháng 12 11, 2018