Đội hình Xe tank Nga gần biên giới với Ukraine đã nhận được loại xe T-72B3 mới

tháng 12 16, 2018