Phi Đội 421 Của Không Quân Hoa Kỳ Nhận Tiêm Kích F-35 Đầu Tiên

tháng 12 15, 2018