Xe chiến đấu bộ binh mới của Israel cho thấy khả năng chống Tank tiên tiến

tháng 12 14, 2018