Lockheed Martin đã nhận được 31 triệu Mỹ Kim cho các dịch vụ bảo trì F-35 của Úc

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: