Nga đã nhận 34 xe Tank chiến đấu tầm trung T-34 từ lào

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: