Nga tuyên bố phát triển tên lửa hành mới trình bắn từ chiến hạm với tầm bắn 4.500 km

tháng 1 09, 2019