Venezuela di chuyển các xe quân sự đến gần biên giới Colombia

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: