Ba Lan ký thỏa thuận mua các bệ phóng Phi đạn HIMARS của Hoa Kỳ

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: