Funny- Sống ở đời " Làm Ơn mắc Oán"

Xuất bản lúc: 10:58 CH_ 08/02/2019  
Bạn làm việc tốt sẽ được bao đáp, nhưng Bất đắc dĩ thay, Trong cuộc sống cũng có những tình huống éo le, ngang trái gây tổn hại cho những người tốt. Tuy nhiên, chuyện tốt thì vẫn cứ nên làm, dẫu ra sao thì ra.
Xem video: