Hoa Kỳ lên kế hoạch mua lại hệ thống phòng không Iron Dome của Israel

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: