Lockheed Martin được cung cấp 20 triệu mỹ Kim cho các hệ thống hỗ trợ tác chiến điện tử của tàu ngầm Mỹ

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019  
Chủ đề có liên quan: , , , ,

0 nhận xét: