Nga sẵn sàng cho thử nghiệm thiết bị "lặng- không người lái " chạy bằng năng lượng hạt nhân mới

tháng 2 12, 2019