Đội ngũ lãnh đạo của Lockheed Martin tiết lộ chi tiết về hệ thống phòng không Falcon mới

tháng 2 19, 2019