Pakistan công bố những hình ảnh tiêm kích Ấn Độ dược cho là bị nước này bắn hạ

tháng 2 27, 2019