Ukraine giới thiệu mẫu xe bọc thép BTR-4MV1 mới với lớp giáp tăng Cường

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: