Ngũ giác Đài ký hợp đồng hai máy bay M28 Skytruck mới dành cho Nepal

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: