Northrop Grumman cung cấp cảm biến "DSU-33 nổ trên không" thứ 200.000

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: