Trung Quốc Không bao giờ công nhận Ấn Độ và Pakistan là cường quốc Hạt nhân

tháng 3 01, 2019