Đức phát hành dự thảo đấu thầu mua máy bay trực thăng hạng nặng mới

tháng 3 02, 2019