Xe chiến đấu bọc thép tiên tiến của Singapore nhận được tháp pháo không người lái mới

tháng 3 03, 2019