Nam Hàn đứng Top-9 Thế giới về các công nghệ quốc phòng tiên tiến

tháng 4 23, 2019