Phi công F-22 nhận súng trường tự động GAU-5A tiên tiến

tháng 4 29, 2019