19.05.19 Team Beyonders Tournament Gold Shares

Game: Tanks V/S Robots 

On [19.05.2019Tournament Gold Shares ....................
Total Golds win Tournament : Winning 1500 Golds
Total Scores:    467 825 

Minium of 1 Gold = 311.88
  1.     Wild willy  :225 215   = 722 Golds Pays out:722.

  2.     TOTAL MADNESS :109 915  = 352Golds Pays out: 352

  3.     Smeg : 58 235 = 186,7Golds  Pays out :187 .

  4.     Beyonder : 20 275= 65 Golds Pays out :63.

  5.     BOO BOO: 7 495  =24 Golds Pays out:24. 

  6.     Z2KL: 6 660 = 21,3Golds Pays out : 22.

  7.     zackscott :7 640  = 24,4Golds Pays out:25.

  8.     Umar el faruq: 27510  = 88Golds Pays out:88.

  9.     Dead run: 1255  = 04Golds Pays out :04.

  10. Chinshorif: 1685 =  5,8Golds Pays out :06.

  11. Kaaa:  00  = 00 Golds Pays out :00.

  12. MH88:  40  = 00 Golds Pays out :00.

  13. Reagen: 95 = 00Golds Pays out :00.

  14. БАМБЛБИ: 1 340 = 04Golds Pays out :04.

  15. metelcrusher: 930 = 2,9Golds Pays out :03.

  16. kailu: 250 = 00 Golds Pays out :00.

  17. polska : 00  = 0 Golds Pays out :00.

  18.  TRON: 00 = 00Golds Pays out :00.


Top-1 in team Beyonders, Wildwilly become a best shot player this week, his Scores touched. 225215 
This is 6 times Wildwilly become a best shot player of week
Top-2 in team Beyonders, TOTAL MADNESS become one of best shot player this week, his Scores touched. 109 915
P T S D ever win 4 times Best Shot Player from the Beyonders Team Start-up until now

Top-3 in team Beyonders, Smeg become one of best shot player this week, his Scores touched. 58 235 

Top-4 in team Beyonders, Beyonder become one of best shot player this week, his Scores touched. 20 275 

Attention: 1 Gold will be [ Total Scores : Total Golds win Tournament] Your Prize Golds will be [ Your Total Scores : Scores of One Gold]Bài đăng phổ biến từ blog này

Lực lượng Không quân Hoa Kỳ mua thêm các khẩu pháo kiểu Gatling

Phần Lan được cho là đang tiến tới ngưỡng mua Tiêm kích cơ F-35 với giá 11 tỷ USD

Lục quân Hoa Kỳ thử nghiệm loại đạn thế hệ tiếp theo cho xe Tank Abrams