26.05.19 Tournament Gold Shares "Team Beyonders"

Game: Tanks V/S RobotsOn [26.05.2019Tournament Gold Shares ....................
Total Golds win Tournament : Winning 1500 Golds
Total Scores:    468 440 

Minium of 1 Gold = 312,293

1. Wild willy  : 224760  = 719,7 Golds Pays out :720.

2.     TOTAL MADNESS : 98520 =315,5 Golds Pays out :316.

3.     Smeg : 55330 = 177Golds  Pays out :177 .

4.Dominic : 00 = Golds  Pays out :00 .

5.     Beyonder : 28340= 90,7Golds Pays out :90.

6.     BOO BOO: 7435 = 23,8Golds Pays out :24. 

7.     Z2KL: 4140  =13,2Golds Pays out :13.

8.     zackscott :  7945 = 25Golds Pays out :25.

9.     Umar el faruq: 37180 =119 Golds Pays out :119.

10.     Dead run: 00  = Golds Pays out :00.

11. Chinshorif: 00 =  Golds Pays out :00.

12. Kaaa:  00  = 00 Golds Pays out :00.

13. MH88: 1850   = 5,9Golds Pays out :6.

14. Reagen: 00 Golds Pays out :00.

15. БАМБЛБИ: 00 = Golds Pays out :00.

16. metelcrusher: 1085 = 3,5Golds Pays out :4.

17. kailu: 240 = 01 Golds Pays out :01.

18. polska : 00  = 0 Golds Pays out :00.

19. ben 10: 00 = 0 Golds Pays out :00.

20. ETEYEJDG: 1660 = 5,3 Golds Pays out :5.

21.  TRON: 00 = Golds Pays out :00.

Top-1 in team Beyonders is Wildwilly become a best shot player this week, his Scores touched. 224 760 
This is 7 times Wildwilly become a best shot player of week
Top-2 in team Beyonders, is TOTAL MADNESS become one of best shot player this week, his Scores touched. 98 520
P T S D ever win 6 times Best Shot Player from the Beyonders Team Start-up until now

Top-3 in team Beyonders is Smeg become one of best shot player this week, his Scores touched. 55 330 

Top-4 in team Beyonders is Umar el faruq become one of best shot player this week, his Scores touched. 37 180 

Attention
:
 1 Gold will be [ Total Scores : Total Golds win Tournament] Your Prize Golds will be [ Your Total Scores : Scores of One Gold]
Bài đăng phổ biến từ blog này

Lực lượng Không quân Hoa Kỳ mua thêm các khẩu pháo kiểu Gatling

Phần Lan được cho là đang tiến tới ngưỡng mua Tiêm kích cơ F-35 với giá 11 tỷ USD

Lục quân Hoa Kỳ thử nghiệm loại đạn thế hệ tiếp theo cho xe Tank Abrams