Boeing nhận 10 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ sản xuất phi đạn Harpoon cho Ả Rập Saudi

1:00 SA