Boeing nhận 10 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ sản xuất phi đạn Harpoon cho Ả Rập Saudi

tháng 5 16, 2019