Hàng Tấn Vũ Khí Đang Được Chuyển Đến Trung Đông Đề Phòng Iran

tháng 5 10, 2019