Hàng Tấn Vũ Khí Đang Được Chuyển Đến Trung Đông Đề Phòng Iran

11:16 SA