Iran: Chờ xem Israel và Hoa Kỳ bị tiêu diệt

9:31 CH