Israel & Hamas tuyên bố ngừng bắn

tháng 5 06, 2019