Không quân Ấn Độ nhận chiếc trực thăng tấn công AH-64E Apache đầu tiên

tháng 5 12, 2019