Loại tên lửa phóng thử nghiệm gần đây của Bắc Hàn rất giống Phi đạn Iskander-E của Nga

Chủ đề có liên quan: