Loại tên lửa phóng thử nghiệm gần đây của Bắc Hàn rất giống Phi đạn Iskander-E của Nga

9:27 SA