Loại tên lửa phóng thử nghiệm gần đây của Bắc Hàn rất giống Phi đạn Iskander-E của Nga

tháng 5 14, 2019