Tòa Bạch Ốc Hỗ trợ Phi Đạn chống Hạm cho Ukraine

7:42 CH