Uviet-Net Logo Khoa Học Công nghệ Tin Thế giới Không gian NASA Công Nghệ Quốc Phòng Thủ Thuật Điện Ảnh Động Vật

Chờ Tình Yêu Đến Rồi Hãy Yêu

Ngày:_ 01/06/2019  

Cuộc đời của mỗi chúng ta cũng giống như những loại rượu vang vậy, có những loại vài tháng là uống được, nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm. Để đạt được độ chín cần thiết của nó. Điều quan trọng chẳng phải là sớm hay muộn, mà là phải đúng lúc. 

Bởi vì mọi thứ đều phải có thời gian riêng của nó, vì rượu ngon chính là phần thưởng của năm tháng. Nhớ để dành trong đời mình những khoảnh lặng chờ đợi, Không chỉ như chúng ta chờ đèn xanh được bật sáng ở ngã tư đường, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống, như chờ tình yêu đến rồi hãy yêu.

Đó là cách riêng của tôi gọi là " Chờ" Bài viết của đọc giả.
www.Zcomity.com