Hoa Kỳ Thỏa Thuận với Israel để mua lại 2 tổ hợp Phòng thủ Iron Dome

11:54 SA