Lần đầu tiên Không quân Hoa Kỳ triển khai F-22 Raptors tới Qatar

Chủ đề có liên quan: , ,