Lần đầu tiên Không quân Hoa Kỳ triển khai F-22 Raptors tới Qatar

6:32 CH