Lính bắn tỉa trên không của Quân đội Hoa Kỳ thử nghiệm loại súng trường mới có độ chính xác cao

7:47 CH