Nhật Bản đã nhận được chiếc E-2D Hawkeye tiên tiến đầu tiên

Chủ đề có liên quan: , ,