Nhật Bản đã nhận được chiếc E-2D Hawkeye tiên tiến đầu tiên

tháng 6 25, 2019