Nhật Bản đã nhận được chiếc E-2D Hawkeye tiên tiến đầu tiên

11:44 SA