Northrop Grumman kết thúc 2 tuần thử nghiệm cho hệ thống Radar quét mảng 360 độ mới nhất của mình

tháng 6 06, 2019