Trump được báo cáo là đã chấp thuận một cuộc tấn công trả đũa Iran trước khi mệnh lệnh được thu hồi

tháng 6 21, 2019