Netanyahu không loại trừ một cuộc tấn công hàng loạt chống lại nhóm vũ trang Hamas

Chủ đề có liên quan: , , ,