Netanyahu không loại trừ một cuộc tấn công hàng loạt chống lại nhóm vũ trang Hamas

7:25 CH