Thổ Nhĩ Kỳ Bác Bỏ Kế Hoạch Kinh Tế Trung Đông Dành Cho Người Palestine

1:30 CH