Chiến đấu cơ MiG-29 của Ấn Độ bị rơi sau tai nạn Kỹ thuật

tháng 5 08, 2020