Belarus và Nga ký thỏa thuận cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến

5:17 CH