chiếc Blackjack của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên ở Úc

6:57 SA