chiếc Blackjack của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên ở Úc

tháng 8 26, 2020