Đài Loan bắn rơi têm kích SU-35 của Trung Quốc bằng hệ thống phòng thủ tên lửa

tháng 9 04, 2020