Hamas và Hezbollah gặp nhau để thảo luận về chiến lược chống lại Israel

tháng 9 08, 2020