Hamas và Hezbollah gặp nhau để thảo luận về chiến lược chống lại Israel

4:43 CH