Hamas và Hezbollah gặp nhau để thảo luận về chiến lược chống lại Israel

Chủ đề có liên quan: