Nếu vũ trụ đang giãn nở thì bên ngoài vũ trụ là thứ gì?

tháng 9 15, 2020