Nếu vũ trụ đang giãn nở thì bên ngoài vũ trụ là thứ gì?

5:01 CH