Quân đội Hoa Kỳ cho nghỉ hưu hàng trăm trực thăng Apache AH-64D

tháng 9 08, 2020