Quân đội Hoa Kỳ cho nghỉ hưu hàng trăm trực thăng Apache AH-64D

8:29 SA