Quân đội Hoa Kỳ cho nghỉ hưu hàng trăm trực thăng Apache AH-64D

Chủ đề có liên quan: , ,