Hệ thống phòng thủ tên lửa siêu thanh Sea Ceptor được đề nghị cho Hải quân Ấn Độ

12:18 CH